STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni

statut)ujednolicony_marzec_2018