Historia

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego powstało w Bochni na zebraniu inicjatywnym dnia 15 lutego 1999. Osobowość prawną, Stowarzyszenie uzyskało na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1999.

Pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa, dnia 21 czerwca 1999 wybrało Zarząd, zobowiązując go do realizacji programu, mającego doprowadzić do zorganizowania opieki nad chorymi na choroby nowotworowe w ostatnim okresie ich życia oraz systemu wsparcia dla rodzin tych pacjentów.

Założenie Zarządu, mające na celu stworzenie systemu pomocy medycznej obejmującego hospicjum domowe, zostało zrealizowane dnia 15.10.2000r, kiedy powstał N ZOZ Hospicjum Domowe.

Do końca roku 2003 działalność Towarzystwa opierała się na pracy wolontariuszy oraz na funduszach pochodzących ze składek członkowskich, przeprowadzonych kwest, imprez charytatywnych, darowizn, a także uczestnictwa w sponsorowanych programach. Od stycznia 2004 N ZOZ Hospicjum uzyskał kontrakt z NFZ. Na stałe w kalendarz przeprowadzonych kwest wpisała się akcja „wigilijne sianko” przeprowadzona przed Świętami Bożego Narodzenia oraz kwesta w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Od 2003 roku Towarzystwo jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”.

Od samego początku swojego działania Bocheńskie TPCh prowadzi akcję promującą założenia ruchu hospicyjnego, zakorzenionego w antropologii chrześcijańskiej. Dzięki miejscowym środkom przekaz nadal wyjaśniamy, że ruch hospicyjny afirmuje życie i godność każdego człowieka, pozwalając mu żyć godnie do końca. Towarzystwo prowadzi oprócz Hospicjum Domowego także wypożyczalnię sprzętu medycznego. Hospicjum opiekuje się osobami chorymi terminalnie na chorobę nowotworową oraz osobami przewlekle chorymi w szczególnej sytuacji życiowej.

TPCh współpracuje z Poradnią Specjalistyczną i Telefonem Zaufania „ARKA” oddział w Bochni, której Dyrektor jest kapelanem Hospicjum.

Praca TPCh na terenie Bochni, nie byłaby efektywna, gdyby nie ofiarność i zaangażowanie członków i wolontariuszy, pomoc i zrozumienie ze strony miejscowych: Społeczeństwa, Władz Kościelnych i Samorządowych. W trudnościach z którymi przychodzi nam się zmagać przypominamy sobie słowa naszego Patrona „ Z Łaską Bożą zwyciężaj” Aktualnie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im.Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni liczy około 40 członków.