Ze smutkiem żegnamy śp Krystynę Kępową

Ze smutkiem żegnamy

ŚP

Krystynę Kępową

Członka Zarządu i Wolontariuszkę Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego, która odeszła z naszego grona dnia 09 listopada 2020 roku.

Pani Krystyna przez lata z wielkim zaangażowaniem i serdecznością, nie szczędząc sił i czasu, organizowała pomoc dla osób cierpiących oraz rozpowszechniała idee hospicyjne, szczególnie wśród młodzieży.
Zachowamy Ją we wdzięcznej pamięci, polecając Jej Duszę Jezusowi Miłosiernemu poprzez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego; naszego patrona.

Rodzinie śp. Pani Krystyny, składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

                  Zarząd i Cała Wspólnota Bocheńskiego Hospicjum