Kontakt

I N F O FR M A C J A

W sprawach nagłych i pilnych prosimy kontaktować się
z n/w osobami  których numery telefonów są następujące:

                         Kierownik: lekarz   692 858 071

                        pielęgniarka:          694 460 989

                        z-ca kierownika:        664 145 064

 

 

Działalność Hospicjum Domowego jest prowadzona.

Adres:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Rynek 15
32-700 Bochnia

tel./fax:
(+48) 14 611 65 98

(+48) 786-345-933

e-mail:
hospicjumbochnia1@wp.pl    hosp.bochnia@op.pl

Dyżury wolontariuszy:
Od poniedziałku do piątku

w godz. 10:00-11:00 i 16:00-17:00,

Konto:
11 1240 5208 1111 0000 5477 5415
Bank Pekao S.A.
Oddział Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 9
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Rynek 15
32-700 Bochnia

Przelewy z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Numer rachunku IBAN: PL11124052081111000054775415

Akcja 1,5 % procent:
TPCh – Hospicjum w Bochni posiada statut instytucji pożytku publicznego, wobec czego na jego potrzeby
można przekazywać 1% podatku,podając przy rocznym rozliczeniu numer:
KRS0000032589