Podziękowania

 • Zarząd Towarzystwa wyraża słowa podziękowania:
  Nowożeńcom i Ich Gościom za wsparcie Hospicjum datkami złożonymi w czasie uroczystości Ślubnej:
  Karolinie i Tomaszowi Sobotom
  Joannie i Sebastianowi Jurasikom
  Agnieszce i Wacławowi Chełmeckim
  Anecie i Arturowi Srokom
  Klaudi i Wojciechowi Krupom
 • Firmie Gibon- Grading z Krakowa ul. Floriańska 40 za gratisową wycenę numizmatów nabytych przez TPCH w formie darowizny.
 • Panu Krzysztofowi Bębenkowi z Krakowa za pomoc przy opracowywaniu strony internetowej TPCh
 • Wszystkim, którzy wsparli naszą działalność ofiarowując 1% swoich podatków.
 • Pani Marcie Czerewko z Bochni za ofiarowanie sprzętu medycznego </strong>
 • Pani Marii Kita z Trzciany za datek pieniężny
 • Panu Wojciechowi Babiczowi z Bochni
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodenicach Za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w czasie Pikniku Strażackiego. W efekcie tej zbiórki zostało zebrane 819,85 zł.
 • Szkole Nr 7 za przekazanie kwoty 451,80 zł, zebranych w czasie imprezy ”Pożegnanie lata”
 • Pani Monice Stypie i Klientom Kiosku przy cmentarzu od ulicy Polnej za zbiórkę datków do puszki w kwocie 241,06 zł
 • Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni składa serdeczne podziękowanie Szanownemu Panu Mieczysławowi Dźwigajowi zamieszkałemu w Bochnia ul. św. Marka 5/8 za przekazanie w dniu 29stycznia 2013 roku znalezionego banknotu o nominale 50,00zł z przeznaczeniem na cele statutowe hospicjum.
 • Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni składa serdeczne podziękowania studentom II roku Pracy Socjalnej, o specjalności asystent opieki instytucjonalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to jest: Monice Mochel, Jarosławowi Kołodziejowi oraz Michałowi Kasperczykowi, za pomoc przy organizacji Akcji „Wigilijne Sianko” czyli kwesty na rzecz Hospicjum im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.
 • Dziękujemy za pozyskanie zgody Księdza Proboszcza mgr. Józefa Janusa na przeprowadzenie kwesty na terenie parafii Królówka dnia 23 grudnia 2012 roku.
 • Za nawiązanie współpracy z uczniami Zespołu Szkół w Królówce im. Kazimierza
  Brodzińskiego oraz mgr Dariuszem Badyla- opiekunem wolontariuszy na terenie parafii Królówka.
 • Jesteśmy także wdzięczni za zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów promujących
  Akcję „Wigilijne sianko” oraz aktywny udział w kweście zorganizowanej dnia 16 grudnia 2012 roku przy Bazylice im. Świętego Mikołaja w Bochni.
 • Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność: Panu Dariuszowi Korneckiemu z Bochni za przekazanie w dniu 25 lutego b.r. kwoty 150,00 zł jako darowiznę w podziękowaniu za opiekę zespołu medycznego nad jego ojcem, śp. Stanisławem Korneckim , Pacjentem naszego hospicjum domowego.
 • Pani Anecie Gąbce z Łysej Góry za przekazanie w dniu 25 lutego  kwoty 665,00 zł, jako darowiznę zebraną zamiast kwiatów na pogrzebie jej matki śp. Zofii Przeklasa , pacjentki naszego hospicjum domowego.