O nasDeklaracja ideowo programowa Stowarzyszenia w Bochni
przyjęta na I Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.VI 1999-10-14

Powstałe Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum pragnie włączyć się w odradzający się na terenie miasta Bochni i Ziemi Bocheńskiej nurt pracy społecznej mający długie i piękne dzieje zapisane przez poprzedzające nas pokolenia. Przykładem odżywania tych tradycji jest np. prężna działalność Diecezjalnej Caritas i wiele innych inicjatyw.

Czasy dzisiejsze niosące wiele zagrożeń, ale równocześnie stwarzające nowe możliwości łagodzenia skutków przekształceń społecznych i łagodzenia naturalnych cierpień związanych z kondycją ludzką, wymagają specjalizacji dla swoich działań w osiąganiu założonych celów.

Towarzystwo działalność swoją kieruje do ludzi ciężko chorych oraz do ich rodzin. Pragnie zapewnić organizację pomocy osobom, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ich stan wymaga troskliwej pielęgnacji oraz wsparcia psychicznego.

Przyjmując za patrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który kierowany duchowością chrześcijańską osobiście opiekował się ciężko chorymi, a później założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, któremu polecił między innymi kontynuowanie tego zadania, pragniemy oddać hołd ofiarnej pracy opiekuńczej nad chorymi, jaką od 1913 roku na terenie naszego miasta prowadziły pokolenia duchowych córek Błogosławionego.

Pragniemy także, aby powstałe Towarzystwo, a przede wszystkim jego praca były pamiątką wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie oraz dokonanej w Warszawie beatyfikacji Patrona.

Podążając tropem lokalnych tradycji za cel Towarzystwa przyjmujemy utworzenie stacjonarnego domu opieki „Hospicjum” pod wezwaniem Dobrodziejki i Orędowniczki mieszkańców Bochni Świętej Kingi, której kanonizację przeżywaliśmy przed paroma dniami. Utrzymajmy entuzjazm dni wizyty Ojca Świętego w Polsce podejmując zdania Towarzystwa w/g przypominanych przez Niego słów „jedni drugich brzemiona noście”

Przekazując Społeczności Bochni i Powiatu Bocheńskiego informację dotyczącą działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Bł Edmunda Bojanowskiego, liczymy na różnorodne wsparcie ze strony samorządów, instytucji społecznych i kościelnych oraz osób prywatnych.

Na kadencję 2022 – 2025 wybrano  Zarząd który ukonstytuował się w następującym składzie:

– Roman Chmiel – prezes zarządu
– Marek Juryk – vice prezes
– Tomasz Daniec – vice prezes
– Grażyna Jaśkiewicz – skarbnik
– Bartłomiej Gogola – sekretarz
– Barbara Drążkiewicz-Rudek – członek

 

Rada Seniorów:

Elżbieta Stabrawa
Anna Suwara
Kazimierz Kozak
Artur Palka

 

Komisja Rewizyjna:

– Wanda Cachoń – przewodnicząca
– Eugeniusz Konieczny – członek
– Alina Flasińska – członek

 

Honorowi Członkowie Towarzystwa:

s. Aneta-Zofia Wójcik
s. Benonia-Maria Berlik †
s. Charitina-Józefa Żak †
s. Ewa-Floriana Ważny
s. Karina-Zofia Rysak†
s. Maksymiliana-Wiesława Bartoń
Maria Hopkowicz
Julian Hopkowicz †
Tadeusz Skoczek
Seok Joo Lee
Ks. Zdzisław Sadko
Urszula Birecka-Mycek
Ks. Ryszard Podstołowicz