Grudzień 2013

gru 16 Posted on 16-12-2013

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
HOSPICJUM im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Bochnia Rynek 15

Pola Nadziei 2012/2013

Akcja 1% procent: TPCh – Hospicjum w Bochni posiada statut instytucji pożytku publicznego, wobec czego na jego potrzeby można przekazywać 1% podatku,podając przy rocznym rozliczeniu.


Numer: KRS0000032589

Dnia 19 stycznia 2014, w niedzielę podczas Koncertu Noworocznego wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. bł. Edmunda Bojanowskiego przeprowadzą kwestę na rzecz Hospicjum Domowego.

Na przeprowadzenie kwesty otrzymaliśmy pozwolenie Pana Burmistrza Bochni.(

2013 Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.