Styczeń 2012

sty 27 Posted on 27-01-2012 Kwesta w czasie Koncertu Noworocznego 29 stycznia 2012

Informujemy, że w czasie koncertu Noworocznego, jaki odbędzie sie dnia 29 stycznia 2012, w Hali Sportowo-Widowiskowej

w Bochni, wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych przeprowadzą kwestę na rzecz Hospicjum Domowego.   

sty 27 Posted on 27-01-2012 Podsumowanie akcji „Wigilijne Sianko” 2011

TPCh- Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego, składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy pomogli w organizacji akcji, a także wsparli ją materialnie. Podziękowania składamy szczególnie JE Księdzu Biskupowi Administratorowi Diecezji  Tarnowskiej,  za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie kwesty w parafiach powiatu bocheńskiego, Księżom Proboszczom parafii bocheńskich oraz parafii; w Cikowicach, Brzeźnicy, Kamionnej, Kierlikówce, Królówce, Krzeczowie, Leszczynie,  Mikluszowicach, Pogwizdowie i Trzcianie, Rzezawie. Dziękujemy także wolontariuszom hospicjum pp;

Krystynie Dobrzańskiej, Michałowi Gaździe, Aleksandrze Hoffstede, Grażynie Jaśkiewicz, Halinie Kica, Zofii Kleszcz, Zofii Kopcik, Julii Kosale, Iwonie Liwoch, Małgorzacie Palczewskiej, Renacie Prokop, Kazimierze Rusoń, Elżbiecie Stabrawie, Emilii Stanisławczyk, Annie Suwarze, Henrykowi Suwarze i Anecie Trzpis. Młodzieży ze swoimi pedagogami Małgorzatą Kozioł, Violettą Mleczko i Aldoną Kleszcz, nauczycielom i uczniom szkół podstawowych nr 4 i 5 oraz ze szkół ponadgimnazjalnych; LO II i z Zespołu Szkoł im. ks J. Tischnera. Młodzieży ze Szkół w; Borku, Brzeźnicy, Cichawce, Kamionnej, Kierlikówce, Królówce, Krzeczowie, Krzyżanowicach, Leszczynie, Łąkcie Dolnej, Mikluszowicach i Trzcianie. Nauczycielom tych szkół pp: Dariuszowi Badurze, Ewie Bohacz, Ewie Czarneckiej, Tomaszowi Jaworskiemu, Agacie Kobyłko, Ewie Matoga, Wandzie Sobczak, Agacie Statek, Marii Statek, Lidii Jodłowskiej-Rzucidło, Annie Żółty, ks. Wiesławowi Wysowskiemu. Bez ich pomocy i zaangażowania nie byłoby możliwe przygotowanie i przeprowadzenie kwesty.

Jak zwykle mieszkańcy Ziemi Bocheńskiej wykazali się dużą ofiarnością i zrozumieniem ideii  hospicyjnych.

Kwesta w czasie Adwentu  2011 przyniosła dochód;

 • przy kościele św. Jana Nepomucena w Bochni 2104,08 zł.
 • przy kościele św. Pawła Ap.- 3272,53zł
 • przy kościele w Brzeźnicy 366 zł
 • przy kościele w Krzeczowie  718zł zł
 • przy kościele w Pogwizdowie 1515,50 zł
 • przy kościele w Trzcianie 1633,15 zł
 • przy Bazylice św. Mikołaja w Bochni  2671,60 zł
 • przy kościele w Mikluszowicach 877,702ł
 • Przy kościele w Cikowicach
 • Kwesta w Leszczynie 1017,28 zł
 • kwesta w Rzezawie 1836 zł
 • kwesta w Królówce 632 zł
 • kwesta w Kierlikówce 430 zł
 • kwesta w Bogucicach
 • biuro Usług Finansowo-Ubezp  Bochnia ul. Storynka 1000 zł
 • Bank Spóldzielczy 252,67 zł
 • datki do puszki w biurze własnym 125 zł
 • Kwesta przed Cmentarzem w Bochni
  do puszki w kiosku p. M. Gazdy zebrano 391,98 zł
 • Starostwo Powiatowe w Bochni z okazji imienin pana Aleksandra Rzepeckiego 335 zł
 • Ogółem : 20 764, 38 zł

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na dalsze funkcjonowanie i rozwój opieki hospicyjnej na terenie powiatu bocheńskiego

Bóg zapłać Wszystkim za wsparcie w różnej postaci.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni

2012 Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.