Warunki opieki

Hospicjum domowe

Opieka hospicyjna jest bezpłatna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog.
Do objęcia opieką hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych, pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu.

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują:

  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
  • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
  • rehabilitację
  • bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i pomocniczego; sprzęt wypożyczany jest wyłącznie dla osób objętych opieką TPCh – Hospicjum Domowe.

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

 

Rejestracji może dokonać pacjent lub jego rodzina w siedzibie Hospicjum Domowego w Bochni ul. Rynek 15,

tel/fax   14 611 65 98,  adres mailowy : hosp.bochnia@op.pl

tel. 786-345-933

 

Zgłoszenia przyjmowane są w godz: poniedziałek – piątek

10.00    –  11.00     i     16.00 –  17.00

 

Przy rejestracji pacjent powinien przedstawić następujące dokumenty:

 

  • Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

  • Wskazanie medyczne – kopie dokumentacji medycznej (historie choroby)

 

  • Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (do wglądu)

 

  • Dowód osobisty pacjenta (do wglądu)