Akcja 1% podatku

sty 18 Opublikowano: 18-01-2015

TPCh – Hospicjum w Bochni posiada statut instytucji pożytku publicznego, wobec czego na jego potrzeby można przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnik objęty liniowo 19% stawką podatku

Jak przekazać 1% podatku?

Należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.
 
Wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane naszego Hospicjum.


Nazwa: TPCh – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Adres Hospicjum: ul. Rynek 15, 32-700 Bochnia
Numer KRS: KRS0000032589
Numer konta: 11 1240 5208 1111 0000 5477 5415

2015 Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.