Podziękowania

Zarząd Towarzystwa wyraża słowa podziękowania:


Nowożeńcom i Ich Gościom za wsparcie Hospicjum datkami

złożonymi w czasie uroczystości Ślubnej :

Karolinie i Tomaszowi Sobotom

Joannie i Sebastianowi Jurasikom

Agnieszce i Wacławowi Chełmeckim

Anecie i Arturowi Srokom

Klaudii i Wojciechowi Krupom

 

Firmie Gibon- Grading z Krakowa ul. Floriańska 40 za gratisową wycenę

numizmatów nabytych przez TPCH w formie darowizny.

Panu Krzysztofowi Bębenkowi z Krakowa

za pomoc przy opracowywaniu strony internetowej TPCh

Wszystkim, którzy wsparli  naszą działalność ofiarowując

1% swoich podatków.

Pani Marcie Czerewko z Bochni za ofiarowanie sprzętu medycznego

Pani Marii Kita

z Trzciany

za datek pieniężny

Panu Wojciechowi Babiczowi

z Bochni

za pomoc przy tworzeniu strony

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Chodenicach

Za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w czasie Pikniku Strażackiego.

W efekcie tej zbiórki zostało zebrane 819,85 zł.

Szkole Nr 7 za przekazanie kwoty 451,80 zł,

zebranych w czasie imprezy ” Pożegnanie lata”

 

 

Pani Monice Stypie i Klientom Kiosku przy cmentarzu od ulicy Polnej za zbiórkę datków do puszki

w kwocie 241,06 zł

 

 

Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni składa serdeczne podziękowanie

Szanownemu Panu Mieczysławowi Dźwigajowi zamieszkałemu w Bochnia ul. św. Marka 5/8

za przekazanie w dniu 29stycznia 2013 roku znalezionego banknotu o  nominale

50,00zł słownie :pięćdziesiąt z  przeznaczeniem   na  cele   statutowe hospicjum.

 

 

Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni składa serdeczne podziękowania

studentom II roku Pracy Socjalnej, o specjalności  asystent opieki instytucjonalnej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to jest: Monice Mochel, Jarosławowi

Kołodziejowi oraz Michałowi Kasperczykowi, za pomoc przy organizacji Akcji „Wigilijne

Sianko” czyli kwesty na rzecz Hospicjum im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni.

Dziękujemy za pozyskanie zgody Księdza Proboszcza mgr. Józefa Janusa na

przeprowadzenie kwesty na terenie parafii Królówka dnia 23 grudnia 2012 roku.

Za nawiązanie współpracy z uczniami Zespołu Szkół w Królówce im. Kazimierza

Brodzińskiego oraz mgr Dariuszem Badyla- opiekunem wolontariuszy na terenie parafii Królówka.

Jesteśmy także wdzięczni za zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów promujących

Akcję „Wigilijne sianko” oraz aktywny udział w kweście zorganizowanej dnia 16 grudnia

2012 roku  przy Bazylice im. Świętego Mikołaja w Bochni.

Pragniemy wyrazić naszą   wdzięczność:

  • Panu Dariuszowi  Korneckiemu z Bochni

za przekazanie w dniu 25 lutego b.r. kwoty 150,00 zł  jako darowiznę  w podziękowaniu za opiekę zespołu medycznego   nad  jego ojcem, śp.  Stanisławem Korneckim , Pacjentem naszego hospicjum domowego.

  • Pani  Anecie  Gąbce  z Łysej  Góry

za przekazanie w dniu 25 lutego b.r. kwoty 665,00 zł, jako darowiznę  zebraną zamiast kwiatów na pogrzebie jej  matki    śp.  Zofii  Przeklasa , pacjentki naszego hospicjum domowego.