gru
17
Opublikowano: 17-12-2012

paź
13
Opublikowano: 13-10-2012

W sobotę 20 października  o godz.10:00 w Kościele

Szkolnym w Bochni, Ks. mgr Tomasz Kłósek,

kapelan Hospicjum, odprawi Mszę św. w intencjach hospicyjnych.

Do uczestnictwa w Eucharystii zapraszamy Wszystkich Członków,

Wolontariuszy i Sympatyków.

Około godz. 11:00, na Placu Generała Okulickiego, spotykamy się przy Polach Nadziei.

Informujemy, że w czasie koncertu Noworocznego, jaki odbędzie sie dnia 29 stycznia 2012, w Hali Sportowo-Widowiskowej

w Bochni, wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych przeprowadzą kwestę na rzecz Hospicjum Domowego.

sty
27

TPCh- Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego, składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy pomogli w organizacji akcji, a także wsparli ją materialnie. Podziękowania składamy szczególnie JE Księdzu Biskupowi Administratorowi Diecezji  Tarnowskiej,  za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie kwesty w parafiach powiatu bocheńskiego, Księżom Proboszczom parafii bocheńskich oraz parafii; w Cikowicach, Brzeźnicy, Kamionnej, Kierlikówce, Królówce, Krzeczowie, Leszczynie,  Mikluszowicach, Pogwizdowie i Trzcianie, Rzezawie. Dziękujemy także wolontariuszom hospicjum pp;

Krystynie Dobrzańskiej, Michałowi Gaździe, Aleksandrze Hoffstede, Grażynie Jaśkiewicz, Halinie Kica, Zofii Kleszcz, Zofii Kopcik, Julii Kosale, Iwonie Liwoch, Małgorzacie Palczewskiej, Renacie Prokop, Kazimierze Rusoń, Elżbiecie Stabrawie, Emilii Stanisławczyk, Annie Suwarze, Henrykowi Suwarze i Anecie Trzpis. Młodzieży ze swoimi pedagogami Małgorzatą Kozioł, Violettą Mleczko i Aldoną Kleszcz, nauczycielom i uczniom szkół podstawowych nr 4 i 5 oraz ze szkół ponadgimnazjalnych; LO II i z Zespołu Szkoł im. ks J. Tischnera. Młodzieży ze Szkół w; Borku, Brzeźnicy, Cichawce, Kamionnej, Kierlikówce, Królówce, Krzeczowie, Krzyżanowicach, Leszczynie, Łąkcie Dolnej, Mikluszowicach i Trzcianie. Nauczycielom tych szkół pp: Dariuszowi Badurze, Ewie Bohacz, Ewie Czarneckiej, Tomaszowi Jaworskiemu, Agacie Kobyłko, Ewie Matoga, Wandzie Sobczak, Agacie Statek, Marii Statek, Lidii Jodłowskiej-Rzucidło, Annie Żółty, ks. Wiesławowi Wysowskiemu. Bez ich pomocy i zaangażowania nie byłoby możliwe przygotowanie i przeprowadzenie kwesty.

Jak zwykle mieszkańcy Ziemi Bocheńskiej wykazali się dużą ofiarnością i zrozumieniem ideii  hospicyjnych.

Kwesta w czasie Adwentu  2011 przyniosła dochód;

 • przy kościele św. Jana Nepomucena w Bochni 2104,08 zł.
 • przy kościele św. Pawła Ap.- 3272,53zł
 • przy kościele w Brzeźnicy 366 zł
 • przy kościele w Krzeczowie  718zł zł
 • przy kościele w Pogwizdowie 1515,50 zł
 • przy kościele w Trzcianie 1633,15 zł
 • przy Bazylice św. Mikołaja w Bochni  2671,60 zł
 • przy kościele w Mikluszowicach 877,702ł
 • Przy kościele w Cikowicach
 • Kwesta w Leszczynie 1017,28 zł
 • kwesta w Rzezawie 1836 zł
 • kwesta w Królówce 632 zł
 • kwesta w Kierlikówce 430 zł
 • kwesta w Bogucicach
 • biuro Usług Finansowo-Ubezp  Bochnia ul. Storynka 1000 zł
 • Bank Spóldzielczy 252,67 zł
 • datki do puszki w biurze własnym 125 zł
 • Kwesta przed Cmentarzem w Bochni
  do puszki w kiosku p. M. Gazdy zebrano 391,98 zł
 • Starostwo Powiatowe w Bochni z okazji imienin pana Aleksandra Rzepeckiego 335 zł
 • Ogółem : 20 764, 38 zł

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na dalsze funkcjonowanie i rozwój opieki hospicyjnej na terenie powiatu bocheńskiego

Bóg zapłać Wszystkim za wsparcie w różnej postaci.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni

 

W dniach od 07.10.2011 do 09.10.2011

odbyła się w Radomiu,

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO.

Bocheńskie Hospicjum reprezentowali na tej konferencji

PT wolontariusze : Aleksandra Hofstede,  Grażyna Jaśkiewicz,

Krystyna Kępa, Anna Suwara i Henryk Suwara.

paź
31
Opublikowano: 31-10-2011

Informujemy, że  zorganizowana przez TPCH w dniu 18 września

2011 roku,

V Aukcja Charytatywna, przyniosła dochód w kwocie 18 670,20

złotych.

Jeszcze raz wyrażamy wdzięczoność Wszystkim tym,

którzy przyczynili się do powodzenia tej akcji.

 

 

Z okazji Jubileuszu XXX -lecia istnienia Hospicjum Św. Łazarza,

pioniera współczesnego ruchu hospicyjnego w Polsce,

życzymy Zarządowi i Całemu Środowisku Hospicyjnemu w Krakowie,

wielu sił i entuzjazmu oraz życzliwości ofiarnych ludzi,

na dalszą owocną pracę.

Z okazji Waszego Święta, wyrażamy serdeczne podziękowania za

wieloraką pomoc i za życzliwość , jaką otrzymywaliśmy od Was

w naszej działalności.

Z  wyrazami szacunku i uznania

Zarząd i Środowisko Bocheńskiego Hospicjum

wrz
21
Opublikowano: 21-09-2011

Serdecznie zapraszamy!

Sobota 1 października godzina 10:00

Plac gen. Okulickiego

Inauguracja Pól Nadziei sezon 2011/2012

 

wrz
16

W niedzielę 18 września o godz.15:00 w Kościele

Szkolnym w Bochni, Ks. mgr Tomasz Kłósek,

kapelan Hospicjum, odprawi Mszę św. w intencjach hospicyjnych.

Do uczestnictwa w Eucharystii zapraszamy Wszystkich Członków,

Wolontariuszy i Sympatyków

wrz
12
Opublikowano: 12-09-2011

Informujemy,  że dnia 11 września 2011 w trakcie Wielkiej Gali Operowej w Bocheńskiej Hali Widowiskowej, odbyła się kwesta na rzecz Hospicjum.

Dzięki hojności Czcigodnych Darczyńców,  zebraliśmy

4 054,54 złotych, w tym 0,71 €.


Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy swoją ofiarą wsparli Hospicjum.

 

Dochód z kwesty przeznaczony będzie na pokrycie kosztów remontu

i adaptacji budynku w Brzeźnicy na magazyn sprzętu medycznego.

Prace remontowe trwają.