O nas

Deklaracja ideowo programowa Stowarzyszenia w Bochni
przyjęta na I Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.VI 1999-10-14

 Powstałe Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum pragnie włączyć się w odradzający się na terenie miasta Bochni i Ziemi Bocheńskiej nurt pracy społecznej mający długie i piękne dzieje zapisane przez poprzedzające nas pokolenia. Przykładem odżywania tych tradycji jest np. prężna działalność Diecezjalnej Caritas i wiele innych inicjatyw.

&nbspCzasy dzisiejsze niosące wiele zagrożeń, ale równocześnie stwarzające nowe możliwości łagodzenia skutków przekształceń społecznych i łagodzenia naturalnych cierpień związanych z kondycją ludzką, wymagają specjalizacji dla swoich działań w osiąganiu założonych celów.

 
Towarzystwo działalność swoją kieruje do ludzi ciężko chorych oraz do ich rodzin. Pragnie zapewnić organizację pomocy osobom, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ich stan wymaga troskliwej pielęgnacji oraz wsparcia psychicznego.

 Przyjmując za patrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który kierowany duchowością chrześcijańską osobiście opiekował się ciężko chorymi, a później założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, któremu polecił między innymi kontynuowanie tego zadania, pragniemy oddać hołd ofiarnej pracy opiekuńczej nad chorymi, jaką od 1913 roku na terenie naszego miasta prowadziły pokolenia duchowych córek Błogosławionego.

 

Pragniemy także, aby powstałe Towarzystwo, a przede wszystkim jego praca były pamiątką wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie oraz dokonanej w Warszawie beatyfikacji Patrona.

 

Podążając tropem lokalnych tradycji za cel Towarzystwa przyjmujemy utworzenie stacjonarnego domu opieki „Hospicjum” pod wezwaniem Dobrodziejki i Orędowniczki mieszkańców Bochni Świętej Kingi, której kanonizację przeżywaliśmy przed paroma dniami. Utrzymajmy entuzjazm dni wizyty Ojca Świętego w Polsce podejmując zdania Towarzystwa w/g przypominanych przez Niego słów „jedni drugich brzemiona noście”

 

Przekazując Społeczności Bochni i Powiatu Bocheńskiego informację dotyczącą działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Bł Edmunda Bojanowskiego, liczymy na różnorodne wsparcie ze strony samorządów, instytucji społecznych i kościelnych oraz osób prywatnych. 

Zarząd stanowią:

 • Prezes – Jerzy Jacak

  w-ce prezes – Roman Chmiel

  w-ce prezes – Marek Juryk

  Skarbnik – Barbara Drążkiewicz-Rudek

  Sekretarz – Bartłomiej Gogola

   

  Członkowie:

  Krystyna Kępa

 

Rada Seniorów:

 • Elżbieta Stabrawa

  Anna Suwara

  Kazimierz Kozak

  Artur Palka

 

Komisja Rewizyjna:

 • Bernard Szymla – Przewodniczący

  Ks. Jan Nowakowski – z-ca Przewodniczącego

   

  Członkowie:

  Eugeniusz Konieczny

 

Honorowi Członkowie Towarzystwa

 • s. Aneta-Zofia Wójcik

  s. Benonia-Maria Berlik †

  s. Charitina-Józefa Żak †

  s. Ewa-Floriana Ważny

  s. Karina-Zofia Rysak†

  s. Maksymiliana-Wiesława Bartoń

  Maria Hopkowicz

  Julian Hopkowicz †

  Tadeusz Skoczek

  Seok Joo Lee

  Ks. Zdzisław Sadko

  Urszula Birecka-Mycek

  Ks. Ryszard Podstołowicz