wrz
19
Opublikowano: 19-09-2015

Zarząd TPCh serdecznie zaprasza na VII Aukcję Charytatywną, która odbędzie się dnia 20 września o godzinie 16:00 w Oratorium Św. Kingi przy Placu Św. Kingi 9 w Bochni.

sty
18
Opublikowano: 18-01-2015

 

TPCh – Hospicjum w Bochni posiada statut instytucji pożytku publicznego, wobec czego na jego potrzeby można przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Kto może przekazać 1% podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnik objęty liniowo 19% stawką podatku

 

Jak przekazać 1% podatku?

Należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.
 
Wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane naszego Hospicjum.


Nazwa: TPCh – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Adres Hospicjum: ul. Rynek 15, 32-700 Bochnia
Numer KRS: KRS0000032589
Numer konta: 11 1240 5208 1111 0000 5477 5415

Podczas Noworocznego Koncertu 18 stycznia 2015 r. w Bochni odbyła się wystawa malarstwa Pana Andrzeja Nowaka.

Wolontariusze naszego Hospicjum przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na kwotę 2688,00 zł.

Bardzo dziękujemy ofiarodawcom i Pani Dyrektor Annie Kocot Maciuszek oraz Panu Andrzejowi Nowakowi.

sty
17
Opublikowano: 17-01-2015

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum

im. Edmunda Bojanowskiego w Bochni

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ MALARSTWA ANDRZEJA NOWAKA

podczas trwania Koncertu Noworocznego w dniu 18 stycznia 2015 w holu Hali Widowiskowo-Sportowej (I piętro) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 32 w Bochni

  • Podczas koncertu i wystawy zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz hospicjum
  • Możliwość nabycia prac, od każdego sprzedanego płótna 10% przeznaczone na działalność hospicjum (możliwość rezerwacji pracy i odbioru w późniejszym czasie w biurze hospicjum)

sty
14
Opublikowano: 14-01-2015

W Akcji Wigilijne Sianko 2014 kwestowała Młodzież z: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Bochni, Zespołu Szkół im. ks. Tischnera w Bochni oraz szkół w Mikluszowicach i Trzcianie.

Zbiórka odbyła się w Parafiach: Św. Mikołaja w Bochni, Św. Pawła Apostoła w Bochni, Św. Jana Nepomucena w Bochni, Św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach oraz Św. Małgorzaty w Trzcianie.
W sumie zebrano 10 842 zł 96 groszy.

Bardzo dziękujemy Wolontariuszom za zbiórkę i poświęcony czas. Liczymy na dalszą współpracę.

Dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie Hospicjum.

sty
24
Opublikowano: 24-01-2014

Panu Jerzemu Jacakowi

Prezesowi TPCh >HOSPICJUM<

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

po śmierci

ś†p

Mamy

składają

Współpracownicy z Bocheńskiego Hospicjum

sty
13
Opublikowano: 13-01-2014

Dnia 19 stycznia 2014, w niedzielę podczas Koncertu Noworocznego

wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych” HOSPICJUM”

im.bł. Edmunda Bojanowskiego przeprowadzą kwestę na rzecz Hospicjum Domowego.

Na przeprowadzenie kwesty  otrzymaliśmy pozwolenie Pana Burmistrza Bochni.

Akcja ” Sianko Wigilijne” 2013 przyniosła dochód ogólny w wysokości

10 719,37 zł.

Parafia św. Jana Nepomucena w Bochni 1886,01 zł

Parafia św. Pawła Ap. w Bochni                2404,87 zł

Parafia św. Mikołaja bp. w Bochni            4667,82 zł

Parafia św. Jana Chrz. w Mikluszowicach 1259.02 zł

kiosk pana Michała Gazdy                                   501,65zł

Wszystkim Organizatorom, Kwestującym i Ofiarodawcom wyrażamy serdeczne podziękowania.

Bóg zapłać za wszystko!

gru
16
Opublikowano: 16-12-2013

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
HOSPICJUM im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Bochnia Rynek 15

Pola Nadziei 2012/2013

Akcja 1% procent: TPCh – Hospicjum w Bochni posiada statut instytucji pożytku publicznego, wobec czego na jego potrzeby można przekazywać 1% podatku,podając przy rocznym rozliczeniu.


Numer: KRS0000032589

Dnia 19 stycznia 2014, w niedzielę podczas Koncertu Noworocznego wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. bł. Edmunda Bojanowskiego przeprowadzą kwestę na rzecz Hospicjum Domowego.

Na przeprowadzenie kwesty otrzymaliśmy pozwolenie Pana Burmistrza Bochni.

sie
26
Opublikowano: 26-08-2013

15 września o godzinie 16:00 w Sali Oratorium Św. Kingi

odbędzie się VI Aukcja Charytatywna na rzecz Hospicjum Domowego

serdecznie zapraszamy

Informacja o działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych
w okresie od czerwca 2009 do maja 2013

>HOSPICJUM<

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Bochnia Rynek 15
Tel./Fax (14) 6116598

Spotykamy się w czternastym roku działalności Towarzystwo Przyjaciół Chorych >Hospicjum< im. Bł. Edmunda Bojanowskiego na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Jest to zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
W minionych trzech latach od poprzedniego zebrania wyborczego,
nastąpiło szereg zmian w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia.
Dążąc do wypełnienia założeń statutowych oraz uchwał poprzednich Walnych Zebrań, Zarząd czynił szereg działań, mających na celu utworzenie hospicjum stacjonarnego jak i do usprawnienia funkcjonowania istniejącego już hospicjum domowego.
We współpracy z diecezjalnym centrum aktywności społecznej, pod kierunkiem uprawnionego trenera, na serii spotkań, zarząd wraz z grupą wolontariuszy dokonywał analizy sytuacji społecznej naszego powiatu i opracowywał zadania, mające na celu wypełnianie swojej misji w dziedzinie opieki zdrowotnej, dotyczącej naszego zakresu działania oraz opracowywał metody działania.
W tym samym czasie różne grupy wolontariuszy uczestniczyły w spotkaniach zewnętrznych na różnych forach ruchu hospicyjnego w Polsce.
Spotkania te pozwoliły na doskonalenie formacji wolontariuszy, ubogacały ich duchowo, ale także pozwalały na zdobywanie wiedzy czerpanej z doświadczeń innych placówek hospicyjnych.
Integracji naszego lokalnego środowiska hospicyjnego, służyły
spotkania modlitewne w czasie corocznych Mszy Św. spotkania w domu Sióstr Służebniczek Dębickich, spotkania opłatkowe.
Zarówno Zarząd jak i poszczególni wolontariusze starali się lobbować na rzecz rozwoju hospicjum.
Istotne zmiany w założeniach rozwojowych naszego stowarzyszenia przyniosły wielokrotne spotkania zarządu z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Bochni.
Po przeanalizowaniu różnych koncepcji działania, Zarząd podjął uchwałę o nawiązaniu współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni.
Starostwo zobowiązało się do wybudowania budynku przeznaczonego na hospicjum stacjonarne , który zostałby wyposażony z funduszy TPCh.
Planujemy przystąpienie do konkursu jaki starostwo ogłosi na prowadzenie hospicjum stacjonarnego.
W przyszłości, w razie wygrania konkursu, hospicjum stacjonarne
i domowe prowadzone byłyby przez nasze stowarzyszenie.
Wobec tych decyzji i planów, wstrzymano planowane inwestycje w Brzeźnicy, ograniczając się jedynie do przeprowadzenia remontu stodoły i adaptacji jej na wypożyczalnię i magazyn sprzętu medycznego.
W minionych trzech latach wyraźnie powiększył się stan posiadania hospicjum jeśli chodzi i sprzęt medyczny.
Tak jak miało to miejsce we wcześniejszych latach, jedne osoby zaangażowane w pracę hospicyjną odchodziły, a inne podejmowały współpracę ze stowarzyszeniem.
Nie do przecenienia jest ogromny wkład pracy i zaangażowania
wolontariuszy, członków Towarzystwa i pracowników w codzienne funkcjonowanie Hospicjum Domowego, we wszystkich jego aspektach. Trudno byłoby wymieniać osiągnięcia wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie naszego wspólnego dzieła. Jednakowo ważny i niezbędny jest wkład każdego z nas w pomoc potrzebującym.
Wyjątkowo wspomnimy o dwóch osobach.
W maju 2011 pożegnaliśmy śp. Panią Józefę Rachowicz, oddanego idei hospicyjnej członka towarzystwa i wolontariusza.
Z wdzięcznością za jej zaangażowanie wspominamy panią Józefę składając hołd jej pamięci.
W grudniu 2012, po kilkunastu latach pełnienia funkcji kierownika NZOZ Hospicjum Domowe, pani dr Urszula Birecka-Mycek zakończyła swoją
pracę na tym stanowisku.
Jako wolontariusz Towarzystwa pani doktor w 2000 roku podjęła się zadania zorganizowania NZO. Pomimo licznych trudności, jakie piętrzyły się na drodze do realizacji tego zadania, pani doktor doprowadziła do powstania Hospicjum Domowego i prowadziła go w trudnym pionierskim okresie, będąc przez długie okresy jedynym lekarzem pracującym w hospicjum.
Wyrażamy pani doktor naszą wdzięczność zarówno za pracę w hospicjum jak również za pracę w zarządzie i uczestniczenie w akcjach hospicyjnych.
Pamiętamy, że podjęła się pani doktor współpracy z Towarzystwem w sytuacji przezwyciężania oporów przed doprowadzeniem do powstania Hospicjum Domowego. Dziękujemy za wszelkie dobro jakie ruch hospicyjny w naszym terenie doznał za sprawą pani doktor Urszuli, a także i my osobiście.
W chwili obecnej odnosimy wrażenie, że 14 lat pracy towarzystwa zmieniło nastawienie społeczeństwa do idei hospicyjnej.
Wniosek taki wysnuwamy z odpowiedzi lokalnych społeczności na akcje charytatywne prowadzone przez Towarzystwo, wysokość wpłat z 1% podatków,
wpłaty indywidulnych darczyńców oraz w przeważającej większości na pozytywne odniesienia do naszych działań i problemów.
Osiągnięcia te są wynikiem pracy dużej liczby osób które działały w przeszłości, a niektóre od lat nadal działają w strukturach stowarzyszenia.
Wszystkim z nich wyrażamy serdeczną wdzięczność.
Funkcjonowanie Hospicjum Domowego nie było by także możliwe bez życzliwej pomocy samorządów, parafii, szkół, Diecezji Tarnowskiej jej Caritas oraz innym instytucji.
Środki jakie NZOZ otrzymuje od NFZ są nie wystarczające dla pokrycia
kosztów funkcjonowania hospicjum domowego, stąd tak ważne jest pozyskanie
wsparcia zewnętrznego.
Biorąc pod uwagę planowany przez zarząd rozwój opieki hospicyjnej ,
Zarząd podejmuje osobiste rozmowy z decydentami, mające na celu otrzymanie
pisemnych gwarancji dotyczących pokrycia planowanego deficytu budżetowego przy funkcjonowaniu obu form opieki hospicyjnej.
Dla zobrazowania zakresu usług medycznych przytoczymy liczby :
W 2010 roku hospicjum domowe objęło opieką 79 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 8 osób.
W 2011 roku hospicjum domowe objęło opieką 76 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 12 osób.
W 2012 roku hospicjum domowe objęło opieką 96 osób, a pielęgniarska opieka długoterminowa 9 osób.
Pomimo właściwie przygotowanej i konkurencyjnej oferty na 2013 rok,
nie otrzymaliśmy kontraktu NFZ na długoterminową opiekę pielęgniarską, pomimo tego, Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu tej formy działalności, ograniczając ją jednie do trzech osób na terenie Bochni. Koszty tej opieki pokrywamy sami.
Istotną bolączką w działaniu TPCh jest mała ilość członków oraz niewystarczająca ilość wolontariuszy.
W miarę poszerzania działalności potrzebni są nie tylko wolontariusze
medyczni, ale także wolontariusze uprawnieni do innych prac administracyjnych i organizacyjnych.
Stąd apel Zarządu do wszystkich członków i wolontariuszy aby starali się zachęcić innych do współpracy z naszym Stowarzyszeniu.
Zarząd ma świadomość niedostateczności w kontaktach informacyjnych
i integracyjnych wewnątrz Towarzystwa. Szczególnej uwagi wymaga także konieczność zorganizowaniu wolontariatu przygotowanego do pracy w domu pacjenta. Jest to sprawa pilna, a równocześnie trudna, wymagająca uregulowań formalnych.
Oprócz zasadniczego zadania, jakim jest doprowadzenie do powstania hospicjum stacjonarnego, właśnie tymi dwoma tematami zarząd zajmował się ostatnio.
Nie sposób w sprawozdaniu wymienić wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Pozostałe wystąpienia po części uzupełnią temat, a niejasności postaramy się wyjaśnić w dyskusji.
Szanowni Państwo, ustępujący Zarząd Towarzystwa przeprasza za wszelkie niedociągnięcia jakie zdarzyły się z jego strony w mijającej kadencji i prosi o udzielenie absolutorium.
Obecnie zapraszam Państwa do dyskusji i zgłaszania własnych uwag. Dziękuję za uwagę.